ප්‍රවුර්ති News

23172656_1453620204751371_1751233533362495621_n

සෑම මසකම නව දත්ත එකතු වන, පැහැදිලි, සිරි සද්ධර්මය වෙබ් අඩවි වලට පහසුවෙන් පිවිසිය හැකි android මෘදුකාංගය පහත link එකෙන් බාගත කරගන්න. The Siri Saddharmaya Android App in the Google Play Store ( link given below) is updated at the end of every month. No broken links. Super fast pleasant interface. Your digital path to the Buddha Dhamma.

සිරි සද්ධර්මය android app

අරිහතුන් වහන්සේ සහ ශ්‍රාවක පිරිස මීරිගම සමන අරණ විහරණ භාවනා වැඩසටහනකදී

අරිහතුන් සහ ශ්‍රාවක පිරිස

 

ප්‍රමාද නොවන්න.. ඔබ කොයි මොහොතේ මැරෙවිදැයි ඔබ දන්නවාද? තරුණ නිසා “මැරෙන්න තව කල් තියෙනවා..” කියා සිතන මෝඩ ප්රුතජනයකු වන්න එපා. “අපිට මේ ආත්මේ නිවන් දකින්න බෑ …” කියා සිතන මෝඩ ප්රුතජනයකු වන්න එපා.  අදම එන්න. අරිය මග ඉගෙන ගන්න. පහත ඇති භාවනා වැඩසටහනට සහභාගී වන්න.

Bhavana2018

TNL deshanaya

TNL deshana AD.jpg

map to PND by road

නමෝ තස්ස භගවතෝ ආහාතෝ.. ගාථාවේ අර්ථය..

namo-thassa-bhagawatho

 

 

Here is the story of the man who changed the History of Buddhism … untill now. මෙන්න මෑතක් වනතුරු බුදුදහමේ ඉතිහාසය වෙනස් කල මිනිසාගේ කතාව..

හිරිවඩුන්න – බුදු වූ ස්ථානය (Hiriwadunna the place of enlightenment )

 

 

Advertisements